Nasz zespół

Eoin Carolan
GŁÓWNY ŚLEDCZY

Eoin Carolan

Eoin jest profesorem na University College Dublin i dyrektorem Centrum Studiów nad Konstytucją. Jest autorem „Nowego podziału władzy” (Oxford University Press, 2009) i wielu innych artykułów na temat konstytucjonalizmu w czasopismach z dziedziny prawa, nauk politycznych i psychologii. Projekt FIAT jest częścią jego bieżących zainteresowań badawczych, polegających na badaniu i zrozumieniu, w jaki sposób instytucje działają i wchodzą w interakcje w ramach naszych systemów konstytucyjnych. 

Silvia Gagliardi
STANOWISKO HAFTOWNICZE

Silvia Gagliardi

Silvia Gagliardi pracuje jako Starszy Doradca ds. Badań i Analiz/Zastępca Lidera Zespołu w finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projekcie „Podstawy władzy instytucjonalnej” (FIAT), w Sutherland School of Law na University College Dublin (UCD). Posiada doktorat z praw człowieka (2018) uzyskany w Irish Centre for Human Rights, School of Law, University of Galway, Irlandia. Jej badania dotyczą praw kobiet i płci, przemocy na tle płciowym i przestępstw z nienawiści, dyskryminacji krzyżowej oraz płci i populizmu. Interesuje się również feminizmem dekolonialnym i feministyczną teorią prawa.

Przed dołączeniem do UCD Silvia pracowała przez dziesięć lat dla różnych organizacji międzynarodowych i pozarządowych, w tym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy (OBWE)/Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Polska); Trocaire (Irlandia); Biuro Regionalne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Tunezja i Liban); trzy operacje terenowe OBWE (Kosowo, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna); Grupa Solidarności Ludzkiej (Sri Lanka); i Amnesty International (USA). Silvia była centralnym punktem ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym i wykorzystywaniem seksualnym (PSEA) w różnych organizacjach, a obecnie wykłada w tej dziedzinie w UCD Center for Humanitarian Action. Jest również zatrudniona jako „doradca ds. płci i SGBV” zarówno w składkach Irish Aid Rapid Response, jak i CANADEM, jako „konsultant ds. płci” w ONZ FAO oraz jako „urzędnik ds. praw człowieka” w OHCHR ONZ. 
Daniela Rodriguez
POMOCNIK BADAWCZY

Daniela Rodriguez

Daniela posiada tytuł doktora kryminologii (2020) na Uniwersytecie w Edynburgu oraz tytuł magistra kryminologii i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na Uniwersytecie w Edynburgu (2015). Jej doświadczenie obejmuje psychologię prawną i sądową, ocenianie młodych ludzi potrzebujących ochrony przed chilijskim sądem rodzinnym oraz bezpośrednią pracę z młodymi ludźmi, którzy przejawiali zachowania szkodliwe seksualnie dla chilijskiego systemu wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również nauczanie na poziomie licencjackim i podyplomowym, w tym przygotowanie pracowników socjalnych i psychologów do pracy z Sądem Rodzinnym w Chile lub z młodzieżą w trudnej sytuacji w chilijskim systemie wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na socjologii kary, kształtowaniu polityki, sądownictwie nieletnich i prawach dziecka. Jej badania poświęcone są wyjaśnieniu i zrozumieniu, dlaczego i jak społeczeństwa tworzą nowe instytucje, ewoluują i zmieniają się. W szczególności koncentruje się na czynnikach napędzających kontrolę przestępczości i kształtowaniu polityki bezpieczeństwa, takich jak prawa człowieka, potrzeby wrażliwych obywateli, ubóstwo, dyskryminacja, dystrybucja władzy, demokracja, populizm, autorytaryzm, ekonomia polityczna, odpowiedzialność i interakcje między obywatelami a państwo. Skupia się na naukach społecznych, metodach jakościowych i etyce, a także żywo interesuje się badaniami.

Demian Iglesias Seifert
DOKTORANT

Demian Iglesias Seifert

Demian posiada wykształcenie prawnicze (2011) oraz dyplom specjalizacji z prawa administracyjnego i administracji publicznej (2016) na Uniwersytecie w Buenos Aires. W 2021 roku otrzymał stypendium doktoranckie European Research Council od Sutherland School of Law, UCD.

W latach 2016-2020 pracował jako Koordynator Kanału Skarg i Doradca Szefa Biura Antykorupcyjnego w Argentynie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje wdrażanie polityk publicznych w zakresie uczciwości, przejrzystości oraz polityk i procedur ochrony sygnalistów. Jego doświadczenie zawodowe obejmowało również nauczanie prawa konstytucyjnego i administracyjnego na Uniwersytecie w Buenos Aires i Narodowym Uniwersytecie José C. Paz w Argentynie oraz był adiunktem praktyki zawodowej w Klinice Prawnej Stowarzyszenia Obywatelskiego na rzecz Równości i Sprawiedliwości organizacji pozarządowych ( ACIJ). Demian publikował na tematy związane z Radą Sądownictwa, wzmocnieniem instytucjonalnym i przejrzystością publicznego procesu decyzyjnego, wolnością słowa, dostępem do informacji publicznej i prawami człowieka. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na instytucjach demokratycznych i ich związku z prawami człowieka, prawem publicznym, odpowiedzialnością i korupcją polityczną.

Nicky Gillibrand
DOKTORANT

Nicky'ego Gillibranda

Nicky ukończył prawo z polityką na Lancaster University oraz tytuł magistra prawa europejskiego i spraw publicznych na University College Dublin. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na styku prawa i polityki, w szczególności na przyczynach eurosceptycyzmu i brexitu, populizmie oraz wpływie regionalnych dysproporcji gospodarczych.

Orlaith Rice
DOKTORANT

Ryż Orlaith

Orlaith jest doktorantem Na Sutherland School of Law, University College Dublin (UCD). Ona posiada tytuł licencjata z kryminologii z University College Cork oraz tytuł magistra z kryminologii i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych z Upłyta CD. Jej badania doktoranckie eksploruje Współczesna liberalna demokracja konstytucyjna w Szwecji, włączając dane jakościowe, aby nadać nowy wymiar teorii prawa dotyczącej kultury konstytucyjnej i demokracji konstytucyjnej. Ona jest szczególnie zainteresowany sposób użycia metody jakościowe w badaniach socjologicznych. Orlaith jest zastępcą redaktora w International Association of Constitutjonowy Prawo (IACL-AIDC) Blog i gościnny redaktor Cambridge Law Review.

Somsubhra Banerjee
DOKTORANT

Somsubhra Banerjee

Somsubhra jest doktorantem w Sutherland School of Law, University College Dublin (UCD). W ramach finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) projektu Foundations of Institutional Authority, kierowanego przez profesora Eoina Carolana, jego badania koncentrują się na związkach między ruchami populistycznymi a doktryną podziału władzy. Somsubhra ukończył studia licencjackie [BA LL. B (z wyróżnieniem)] w dziedzinie prawa z National Law School of India University w Bangalore. Przez rok pracował jako prawnik zajmujący się przede wszystkim ogólną praktyką korporacyjną i handlową. Somsubhra ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych i Uniwersytecie w Maastricht w dziedzinie polityki publicznej i rozwoju człowieka. Był zatrudniony jako konsultant polityczny w Indyjskim Komitecie Akcji Politycznej, gdzie zajmował się projektowaniem kampanii i zarządzaniem projektami. Oprócz badań Somsubhra lubi grać w rugby, gdzie jego entuzjazm przyćmiewa jego umiejętności.

Deirdre Norris
MENADŻER PROJEKTU

Deirdre Norris

Deirdre jest kierownikiem projektu ERBN w Sutherland School of Law, wcześniej zajmowała stanowisko kierownika ds. badań i innowacji. Jest absolwentką UCD z tytułem licencjata z ekonomii i magistra zarządzania środowiskiem. Spędziła ponad 10 lat pracując w sektorze usług finansowych, a ostatnio została doktorantką w Sutherland School of Law, koncentrując się na wpływie kryptowalut na regulacje. 

Deirdre jest kierownikiem projektu PROPERTY[IN]JUSTICE i dwóch innych projektów badawczych ERBN prowadzonych w Sutherland School of Law: Effective Nature Laws, kierowany przez prof. Suzanne Kingston, oraz The Foundations of Institutional Authority, kierowany przez prof. Eoina Carolana. Wcześniej pracowała nad wieloma innymi projektami badawczymi, w tym „Analiza porównawcza ponadnarodowych regulacji prywatnych: legitymacja, jakość, skuteczność i egzekwowanie” finansowanych przez Haski Instytut Umiędzynarodowienia Prawa oraz „Zaangażowanie spółek giełdowych w różnorodność: wielostronne Jurisdictional Study of Annual Report Disclosures” z Trinity College Dublin.