Nasz zespół

Eoin Carolan
GŁÓWNY ŚLEDCZY

Eoin Carolan

Eoin jest profesorem na University College Dublin i dyrektorem Centrum Studiów nad Konstytucją. Jest autorem „Nowego podziału władzy” (Oxford University Press, 2009) i wielu innych artykułów na temat konstytucjonalizmu w czasopismach z dziedziny prawa, nauk politycznych i psychologii. Projekt FIAT jest częścią jego bieżących zainteresowań badawczych, polegających na badaniu i zrozumieniu, w jaki sposób instytucje działają i wchodzą w interakcje w ramach naszych systemów konstytucyjnych. 

Silvia Gagliardi
STANOWISKO HAFTOWNICZE

Silvia Gagliardi

Silvia Gagliardi pracuje jako starszy doradca ds. badań i analiz/zastępca lidera zespołu w finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projekcie dotyczącym „Podstaw władzy instytucjonalnej” (FIAT) w Sutherland School of Law na University College Dublin (UCD). Uzyskała tytuł doktora praw człowieka (2018) uzyskany w Irlandzkim Centrum Praw Człowieka, School of Law, University of Galway, Irlandia. Jej badania dotyczą praw kobiet i płci, przemocy ze względu na płeć i przestępstw z nienawiści, dyskryminacji krzyżowej oraz płci i populizmu. Interesuje się także feminizmem dekolonialnym i feministyczną teorią prawa.

 Przed dołączeniem do UCD Silvia pracowała przez dziesięć lat dla różnych organizacji międzynarodowych i pozarządowych, w tym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy (OBWE)/Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Polska); Trocaire (Irlandia); Biuro Regionalne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Tunezja i Liban); trzy operacje terenowe OBWE (Kosowo, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna); Grupa Solidarności Ludzkiej (Sri Lanka); i Amnesty International (USA). Silvia była centralnym punktem ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym i wykorzystywaniem seksualnym (PSEA) w różnych organizacjach, a obecnie wykłada w tej dziedzinie w UCD Center for Humanitarian Action. Jest również zatrudniona jako „doradca ds. płci i SGBV” zarówno w składkach Irish Aid Rapid Response, jak i CANADEM, jako „konsultant ds. płci” w ONZ FAO oraz jako „urzędnik ds. praw człowieka” w OHCHR ONZ. 

Daniela Rodriguez
POMOCNIK BADAWCZY

Daniela Rodriguez

Daniela posiada tytuł doktora kryminologii (2020) na Uniwersytecie w Edynburgu oraz tytuł magistra kryminologii i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na Uniwersytecie w Edynburgu (2015). Jej doświadczenie obejmuje psychologię prawną i sądową, ocenianie młodych ludzi potrzebujących ochrony przed chilijskim sądem rodzinnym oraz bezpośrednią pracę z młodymi ludźmi, którzy przejawiali zachowania szkodliwe seksualnie dla chilijskiego systemu wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również nauczanie na poziomie licencjackim i podyplomowym, w tym przygotowanie pracowników socjalnych i psychologów do pracy z Sądem Rodzinnym w Chile lub z młodzieżą w trudnej sytuacji w chilijskim systemie wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na socjologii kary, kształtowaniu polityki, sądownictwie nieletnich i prawach dziecka. Jej badania poświęcone są wyjaśnieniu i zrozumieniu, dlaczego i jak społeczeństwa tworzą nowe instytucje, ewoluują i zmieniają się. W szczególności koncentruje się na czynnikach napędzających kontrolę przestępczości i kształtowaniu polityki bezpieczeństwa, takich jak prawa człowieka, potrzeby wrażliwych obywateli, ubóstwo, dyskryminacja, dystrybucja władzy, demokracja, populizm, autorytaryzm, ekonomia polityczna, odpowiedzialność i interakcje między obywatelami a państwo. Skupia się na naukach społecznych, metodach jakościowych i etyce, a także żywo interesuje się badaniami.

Demian Iglesias Seifert
DOKTORANT

Demian Iglesias Seifert

Demian posiada wykształcenie prawnicze (2011) oraz dyplom specjalizacji z prawa administracyjnego i administracji publicznej (2016) na Uniwersytecie w Buenos Aires. W 2021 roku otrzymał stypendium doktoranckie European Research Council od Sutherland School of Law, UCD.

W latach 2016-2020 pracował jako Koordynator Kanału Skarg i Doradca Szefa Biura Antykorupcyjnego w Argentynie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje wdrażanie polityk publicznych w zakresie uczciwości, przejrzystości oraz polityk i procedur ochrony sygnalistów. Jego doświadczenie zawodowe obejmowało również nauczanie prawa konstytucyjnego i administracyjnego na Uniwersytecie w Buenos Aires i Narodowym Uniwersytecie José C. Paz w Argentynie oraz był adiunktem praktyki zawodowej w Klinice Prawnej Stowarzyszenia Obywatelskiego na rzecz Równości i Sprawiedliwości organizacji pozarządowych ( ACIJ). Demian publikował na tematy związane z Radą Sądownictwa, wzmocnieniem instytucjonalnym i przejrzystością publicznego procesu decyzyjnego, wolnością słowa, dostępem do informacji publicznej i prawami człowieka. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na instytucjach demokratycznych i ich związku z prawami człowieka, prawem publicznym, odpowiedzialnością i korupcją polityczną.

Nicky Gillibrand
DOKTORANT

Nicky'ego Gillibranda

Nicky ukończył prawo z polityką na Lancaster University oraz tytuł magistra prawa europejskiego i spraw publicznych na University College Dublin. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na styku prawa i polityki, w szczególności na przyczynach eurosceptycyzmu i brexitu, populizmie oraz wpływie regionalnych dysproporcji gospodarczych.

Orlaith Rice
DOKTORANT

Ryż Orlaith

Orlaith jest doktorantem Na Sutherland School of Law, University College Dublin (UCD). Ona posiada tytuł licencjata z kryminologii z University College Cork oraz tytuł magistra z kryminologii i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych z Upłyta CD. Jej badania doktoranckie eksploruje Współczesna liberalna demokracja konstytucyjna w Szwecji, włączając dane jakościowe, aby nadać nowy wymiar teorii prawa dotyczącej kultury konstytucyjnej i demokracji konstytucyjnej. Ona jest szczególnie zainteresowany sposób użycia metody jakościowe w badaniach socjologicznych. Orlaith jest zastępcą redaktora w International Association of Constitutjonowy Prawo (IACL-AIDC) Blog i gościnny redaktor Cambridge Law Review.

Somsubhra Banerjee
DOKTORANT

Somsubhra Banerjee

Somsubhra jest doktorantem w Sutherland School of Law, University College Dublin (UCD). W ramach finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) projektu Foundations of Institutional Authority, kierowanego przez profesora Eoina Carolana, jego badania koncentrują się na związkach między ruchami populistycznymi a doktryną podziału władzy. Somsubhra ukończył studia licencjackie [BA LL. B (z wyróżnieniem)] w dziedzinie prawa z National Law School of India University w Bangalore. Przez rok pracował jako prawnik zajmujący się przede wszystkim ogólną praktyką korporacyjną i handlową. Somsubhra ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych i Uniwersytecie w Maastricht w dziedzinie polityki publicznej i rozwoju człowieka. Był zatrudniony jako konsultant polityczny w Indyjskim Komitecie Akcji Politycznej, gdzie zajmował się projektowaniem kampanii i zarządzaniem projektami. Oprócz badań Somsubhra lubi grać w rugby, gdzie jego entuzjazm przyćmiewa jego umiejętności.

habilitowany naukowiec

Tom Kelly

Tom Kelly jest pracownikiem naukowym ze stopniem doktora w projekcie Foundations of, finansowanym przez ERBN
Władze instytucjonalne, których gospodarzem jest Sutherland School of Law. Posiada stopień doktora
Psychologia (University of Warwick), ukończyła Early Career Fellowship (Warwick's
Institute of Advanced Studies) tytuł magistra psychologii (Leeds Beckett University) oraz tytuł magistra
Globalizacja praw człowieka i sprawiedliwość oraz LLB w zakresie prawa i kryminologii (oba z
Uniwersytecie Keele).

Jego studia doktoranckie skupiały się na opracowaniu nowego paradygmatu uczenia się poprzez skojarzenia
lepiej zrozumieć uczenie się lub utrzymywanie przekonań spiskowych. Jego obecne dzieło to
praca nad budowaniem projektów eksperymentalnych w celu uzupełnienia istniejących projektów jakościowych i
prace teoretyczne projektu FIAT. Jego zainteresowania badawcze obejmują przekonania spiskowe,
uczenie się asocjacyjne, osąd i podejmowanie decyzji oraz psychologia polityczna.

Deirdre Norris
MENADŻER PROJEKTU

Deirdre Norris

Deirdre jest kierownikiem projektu ERBN w Sutherland School of Law, wcześniej zajmowała stanowisko kierownika ds. badań i innowacji. Jest absolwentką UCD z tytułem licencjata z ekonomii i magistra zarządzania środowiskiem. Spędziła ponad 10 lat pracując w sektorze usług finansowych, a ostatnio została doktorantką w Sutherland School of Law, koncentrując się na wpływie kryptowalut na regulacje. 

Deirdre jest kierownikiem projektu PROPERTY[IN]JUSTICE i dwóch innych projektów badawczych ERBN prowadzonych w Sutherland School of Law: Effective Nature Laws, kierowany przez prof. Suzanne Kingston, oraz The Foundations of Institutional Authority, kierowany przez prof. Eoina Carolana. Wcześniej pracowała nad wieloma innymi projektami badawczymi, w tym „Analiza porównawcza ponadnarodowych regulacji prywatnych: legitymacja, jakość, skuteczność i egzekwowanie” finansowanych przez Haski Instytut Umiędzynarodowienia Prawa oraz „Zaangażowanie spółek giełdowych w różnorodność: wielostronne Jurisdictional Study of Annual Report Disclosures” z Trinity College Dublin.