Vad vi gör

Vårt projekt undersöker en fråga som är grundläggande för system för konstitutionell regering: varifrån får offentliga institutioner sin auktoritet?

Författningsrätt tenderar att anta att auktoritet kommer från lagen: att människor följer en instruktion eftersom den kommer från en tjänsteman som utsetts i lag.

Men verkligheten är ofta mycket mer komplicerad. En institutions auktoritet kan påverkas av flera faktorer: dess historia, identitet, popularitet eller nivåer av allmänhetens förtroende. En institutions befogenhet kan också förändras över tid. Den kan bli starkare – eller så kan den kollapsa.

Målet med forskningen är att undersöka denna fråga genom att prata direkt med de människor vars åsikter formar institutionell auktoritet: politiska ledare, regeringstjänstemän och – viktigast av allt – vanliga människor. Genom att fråga folk om deras åsikter om de institutioner som styr dem, hoppas projektgruppen bygga en bättre förståelse för hur konstitutionella system faktiskt fungerar.

De Grunder för institutionell myndighet (FIAT) är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt baserat på Centre for Constitutional Studies i Sutherland School of Law, University College Dublin och finansierat av ett European Research Council Consolidator-anslag.

ERC Logo
UCD Sutherland School of Law

When and why do people obey? Investigating authority in context

The project sees the authority of an institution as a claim rather than as a command.

This means that the strength or weakness of that claim has the potential to change over time or in different situations.
 
Therefore, any investigation of institutional authority has to look at how authority claims function in specific contexts. For that reason, the FIAT project will examine this process in detail across a number of different case studies.