Felhasználási feltételek

Ezek a Feltételek szabályozzák a FIAT („mi”, „mi” vagy „mieink”) által üzemeltetett https://foundations.ac webhelyen elérhető összes tartalomhoz, termékhez és szolgáltatáshoz (a „Szolgáltatás”) való hozzáférést, azok használatát.

A szolgáltatásainkhoz való hozzáférése attól függ, hogy Ön módosítás nélkül elfogadja az itt található feltételeket, valamint minden egyéb, közzétett és általunk időről időre közzétehető működési szabályzatot és szabályzatot.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Szerződést, mielőtt hozzáférne szolgáltatásainkhoz vagy igénybe veszi. Szolgáltatásaink bármely részének elérésével vagy használatával Ön beleegyezik a jelen Feltételek betartásába. Ha nem ért egyet a Szerződés feltételeinek bármely részével, akkor nem érheti el és nem használhatja Szolgáltatásainkat.

Szellemi tulajdon

A Megállapodás nem ruházza át Önre tőlünk a miénk vagy harmadik fél szellemi tulajdonát, és az ilyen tulajdonra vonatkozó minden jog, tulajdonjog és érdekeltség (a felek között) kizárólag a FIAT-nál és licencadóinál marad.

Harmadik fél szolgáltatásai

A Szolgáltatások használata során harmadik féltől származó szolgáltatásokat, termékeket, szoftvereket, beágyazásokat vagy harmadik fél által fejlesztett alkalmazásokat használhat („Harmadik fél szolgáltatásai”).

Ha harmadik féltől származó szolgáltatásokat vesz igénybe, tudomásul veszi, hogy:

  • Harmadik fél szolgáltatásának bármilyen használata az Ön saját kockázatára történik, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget senki felé Harmadik fél webhelyeiért vagy szolgáltatásaiért.
  • Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen webhelyeken vagy szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalom, áruk vagy szolgáltatások használata okozott vagy azzal összefüggésben okozott.

Fiókok

Ha Szolgáltatásaink bármely részének használatához fiókra van szükség, Ön beleegyezik abba, hogy teljes és pontos információkat ad nekünk, amikor regisztrál egy fiókra.

Kizárólag Ön a felelős és felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiókjában történik. Ön felelős fiókinformációinak naprakészen tartásáért és jelszavának biztonságáért.

Ön felelős a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használt fiókja biztonságának megőrzéséért. Nem oszthatja meg hozzáférési hitelesítő adatait, és nem használhatja vissza azokat. Önnek haladéktalanul értesítenie kell minket fiókja bármely jogosulatlan használatáról, vagy a biztonság bármely más megsértéséről való tudomásunkra jut.

Felmondás

Bármikor, indoklással vagy anélkül, azonnali hatállyal, azonnali hatállyal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését Szolgáltatásainkhoz vagy azok egy részéhez.

Ha fel kívánja mondani a Szerződést vagy FIAT-fiókját, egyszerűen megszakíthatja Szolgáltatásaink használatát.

A Szerződés minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva a felmondást is fenn kell tartania, a felmondás után is fennmarad, beleértve – korlátozás nélkül – a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket, a garanciális felelősség kizárását, a kártalanítást és a felelősség korlátozásait.

Jogi nyilatkozat

Szolgáltatásainkat „AHOGY VAN” nyújtjuk. és „AHOGY ELÉRHETŐ” alapon. A FIAT és beszállítói és licencadói ezennel elhárítanak mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, korlátozás nélkül, az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a jogsértés hiányára vonatkozó garanciákat. Sem a FIAT, sem beszállítói és licencadói nem vállalnak garanciát arra, hogy Szolgáltatásaink hibamentesek lesznek, illetve az azokhoz való hozzáférés folyamatos vagy megszakítás nélkül. Ön tudomásul veszi, hogy saját belátása szerint és kockázatára tölt le a Szolgáltatásainkból, vagy más módon szerez tartalmat vagy szolgáltatásokat azokon keresztül.

Joghatóság és alkalmazandó jog

Hacsak a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a Szerződésre és a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférésre vagy azok használatára Írország törvényei az irányadók.

A Szerződésből és a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférésről vagy azok használatából eredő vagy azzal kapcsolatos viták megfelelő helyszíne az írországi állami és szövetségi bíróságok.

Változtatások

A FIAT fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa vagy kicserélje jelen Feltételeket.

Ha lényeges változtatásokat hajtunk végre, arról a honlapunkon történő közzététellel, e-mailben vagy egyéb közleményben tájékoztatjuk Önt a változtatások hatályba lépése előtt. Az értesítésben ésszerű időtartamot határoznak meg, amely után az új feltételek hatályba lépnek.

Ha nem ért egyet a változtatásainkkal, akkor a megadott felmondási időn belül, vagy a változtatások hatályba lépését követően abba kell hagynia Szolgáltatásaink használatát.

Szolgáltatásaink további használatára az új feltételek vonatkoznak.