Polityka prywatności

Witamy na stronie https://foundations.ac („Witryna”)

Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Witryny („Odwiedzający”), którzy odwiedzają Witrynę bez zawierania transakcji biznesowych oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu dokonywania transakcji biznesowych w Witrynie i korzystają z różnych usług oferowanych przez FIAT (łącznie „Usługi” ) („Upoważnieni Klienci”).

"Dane osobowe"

odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której dotyczą takie informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, ubezpieczenie społeczne numer telefonu i informacje o karcie kredytowej. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika nie obejmują informacji zbieranych anonimowo (tj. bez identyfikacji indywidualnego użytkownika) ani informacji demograficznych niezwiązanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Gości. Gromadzimy następujące dodatkowe informacje od naszych Upoważnionych klientów: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Upoważnionych klientów, charakter i wielkość działalności oraz charakter i wielkość zasobów reklamowych, które Upoważniony klient zamierza kupić lub sprzedać.

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz naszego bezpośredniego gromadzenia informacji, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak kredyty, ubezpieczenia i usługi depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te strony trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, które działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie przechowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Używamy danych osobowych umożliwiających identyfikację w celu dostosowania Witryny, tworzenia odpowiednich ofert usług oraz realizacji zamówień kupna i sprzedaży w Witrynie. Możemy wysyłać wiadomości e-mail do Odwiedzających i Upoważnionych Klientów w sprawie badań lub możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z tematyką Witryny. Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe do kontaktowania się z Odwiedzającymi i Upoważnionymi Klientami w odpowiedzi na określone zapytania lub w celu dostarczenia żądanych informacji.

Komu mogą być udostępniane informacje?

Dane osobowe dotyczące Upoważnionych klientów mogą być udostępniane innym Upoważnionym klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Upoważnionymi klientami. Możemy udostępniać zagregowane informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów, naszym agencjom stowarzyszonym i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość „zrezygnowania” z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub jakąkolwiek agencją działającą w naszym imieniu.

W jaki sposób przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez FIAT są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników FIAT, z wyjątkiem wykorzystania wskazanego powyżej.

Jakie opcje są dostępne dla Odwiedzających w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji lub kontaktowania się z nami i/lub naszymi dostawcami i agencjami stowarzyszonymi, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami w Sutherland School of Law, University College Dublin Belfield, Dublin 4, Irlandia.

Ciasteczka

Plik cookie to ciąg informacji, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego udostępnia witrynie za każdym razem, gdy odwiedzający ją odwiedza.

Czy na stronie są używane pliki cookie?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu pozyskiwania informacji o preferencjach naszych Gości i usługach, które wybierają. Używamy również plików cookie do celów bezpieczeństwa, aby chronić naszych Upoważnionych klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, a witryna nie jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy Upoważnionego Klienta. Odwiedzający, którzy nie chcą, aby pliki cookie były umieszczane na ich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed skorzystaniem z https://foundations.ac, z tą wadą, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Pliki cookie wykorzystywane przez naszych usługodawców

Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Więcej informacji o tym, które pliki cookie są używane, można znaleźć na naszej stronie z informacjami o plikach cookie.

W jaki sposób FIAT wykorzystuje dane logowania?

FIAT wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, do analizowania trendów, administrowania Witryną, śledzenia ruchu i korzystania przez użytkownika oraz gromadzenia szerokich informacji demograficznych.

Którzy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do Danych osobowych Odwiedzających i/lub Upoważnionych klientów w Witrynie?

FIAT zawarł i będzie zawierał partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do niektórych informacji umożliwiających identyfikację osoby w celu poznania podstawy oceny Upoważnionych klientów pod kątem kwalifikowalności do usługi. Nasza polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia ani wykorzystywania tych informacji. Ujawnienie danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy dane osobowe w celu zastosowania się do nakazu sądowego lub wezwania sądowego lub wezwania organu ścigania do ujawnienia informacji. Ujawnimy również Dane osobowe, gdy będzie to uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów.

W jaki sposób Witryna zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką bezpieczeństwa i praktykami. Dane osobowe naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którym podano hasło w celu uzyskania dostępu do informacji. Regularnie przeprowadzamy audyty naszych systemów i procesów bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione za pomocą protokołów szyfrowania, stosowanych w celu ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy uzasadnione handlowo środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są podatne na błędy, manipulacje i włamania, i nie możemy zagwarantować ani zagwarantować, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Upoważnieni Klienci w przypadku takich zdarzeń.

W jaki sposób Goście mogą poprawić wszelkie nieścisłości w danych osobowych?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji Danych Osobowych na ich temat lub skorygowania wszelkich nieścisłości, wysyłając wiadomość e-mail na adres deirdre.norris@ucd.ie

Czy Gość może usunąć lub dezaktywować dane osobowe zebrane przez Witrynę?

Udostępniamy Odwiedzającym i Upoważnionym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywacji Danych Osobowych z bazy danych Witryny poprzez kontakt. Jednak ze względu na kopie zapasowe i rejestry usunięć usunięcie wpisu Odwiedzającego bez zachowania pewnych szczątkowych informacji może być niemożliwe. Osoba, która poprosi o dezaktywację danych osobowych umożliwiających identyfikację, zostanie funkcjonalnie usunięta, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych dotyczących tej osoby w jakikolwiek sposób.

Twoje prawa

Są to podsumowane prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych

  • Prawo dostępu
  • Prawo do sprostowania
  • Prawo do usunięcia
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Prawo do wycofania zgody

Co się stanie, jeśli Polityka prywatności ulegnie zmianie?

Powiadomimy naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Danych Osobowych, których ujawnienia zażądał wcześniej Odwiedzający lub Upoważniony Klient, skontaktujemy się z takim Odwiedzającym lub Upoważnionym Klientem, aby umożliwić takiemu Odwiedzającemu lub Upoważnionemu Klientowi uniemożliwienie takie ujawnienie.

Spinki do mankietów:

https://foundations.ac zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie jednego z tych linków powoduje przejście do innej witryny. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych stron, do których prowadzą łącza, ponieważ ich polityki prywatności mogą różnić się od naszych.